Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.dutchpro.nl of www.dutchpro.com/home-NL) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Dutchpro BV specialiseert zich in de verkoop van groei en bloei middelen die uitermate geschikt zijn voor snelgroeiende planten. Dutchpro producten zijn niet bedoeld voor hennep c.q. grootschalige teelt (boven THC percentage van 0.3%) en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik van haar producten. Tevens houdt Dutchpro BV zich aan de wetgeving van de landen waarin het zaken doet.

Dutchpro BV verkoopt alleen aan bedrijven die zich bij de lokale Kamer van Koophandel hebben ingeschreven en voldoen aan de door Dutchpro BV gestelde eisen (waaronder acceptatie van Dutchpro BV’s algemene voorwaarden). Dutchpro BV verkoopt dus GEEN producten aan particulieren.

Gebruik van informatie

Dutchpro BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Dutchpro BV niet in voor de veiligheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleed. Dutchpro BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Dutchpro BV en de gebruiker van de website ontstaan. Alle informatie kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd.

E-mail

Dutchpro BV garandeert niet dat e-mails die aan Dutchpro BV worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Dutchpro te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dutchpro BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Dutchpro BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Dutchpro BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet- commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Dutchpro BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Diversen

Deze Disclaimer kan ten allen tijde door Dutchpro BV worden aangepast. Dutchpro BV adviseert daarom deze Disclaimer regelmatig te bekijken.

Op deze Disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.